Erdvinių garso charakteristikų reikšmė emocijoms 
atkuriant muziką iš įrašų

dr. Artašės Gazarian paskaita-prezentacija, skirta stereo išradimo 90-ečiui

Mums dažniausiai nepavyksta per Artašėso prezentacijas apie muzikinį garsą "įsipaišyti" į reglamentą, daug svarbių klausimų lieka nepaliestais....  

Šį kartą nutarėme susifokusuoti ties aspektais, kurių ignoravimas planuojant interjerą, instaliuojant garso sistemą ir įrenginėjant kambarius, lemia tai, kad net brangiai kainuojanti aparatūra nesukuria laukiamos muzikos magijos...

Deja, neturi jokios reikšmės, kaip "švariai" muzika skamba ir kaip gerai "viskas girdisi". Jei garsas nėra tikroviškas pagal savo struktūrą, o garso šaltiniai ir akustinė aplinka neatrodo realūs - emocinis poveikis lieka minimalus ir tik labai primityviame lygmenyje. Be vienareikšmės virtualinių garsų šaltinių lokalizacijos neatsiranda įvykio realistiškumo pojūčio, garsai nejaudina ir muzikos, kaip tokios, neatsiranda, būna tik triukšmas, labai panašus į muziką...

Informacija: 8 685 39618 Jurgita

Garsas muzika ir emocijos

Paskaitoje-demonstracijoje dr. Artašės Gazarian pristatė ne tik teorinius pamąstymus apie garso, emocijų ir muzikos prigimtį, bet ir pademonstravo garso realistiškumo požymius ir jo poveikį muzikos suvokimui pasąmonės lygmenyje. Įrašas padarytas Muzikos magijos salone 2021 metais